Prezentare Generala

S.c. Apa-Canal Maneciu S.r.l este o societate comerciala cu actionar unic Consiliul Local Maneciu care are ca domeniu principal de activitate distributia apei potabile si colectarea, epurarea apelor uzate in Comuna Maneciu.

Societatea a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local Maneciu nr.26/14.03.2018 si este organizata ca societate comerciala de interes public si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara avand capital social integral subscris si varsat de stat.

Datele de identificare ale societatii sunt:

  • sediul social - Comuna Maneciu, str Tabla Butii, nr273, jud Prahova
  • J29/1266/19.06.2018
  • Cod unic de inregistrare - 39505360
  • Cont bancar - RO31RNCB02111595896700001 deschis la BCR Valenii de Munte

Conducerea societatii este asigurata de:

  • Adunarea generala a Asociatilor (Consiliul Local Maneciu)
  • Consiliul de Administratie compus din trei membri
  • Director General0
  • Cenzor